Komplexní právní služby

Poskytujeme služby v širokém spektru právních odvětví. Našim cílem je nejen poskytovat profesionální zastoupení v již vzniklých sporech, ale především schopnost pomoc klientům účinně právním sporům předcházet.

AK Jirsa

O nás

Poskytujeme služby v širokém spektru právních odvětví. Našim cílem je nejen poskytovat profesionální zastoupení v již vzniklých sporech, ale především schopnost pomoc klientům účinně právním sporům předcházet.

Právě tak se snažíme šetřit čas i peníze klientů, přičemž dbáme na jejich individuální potřeby a to ať už se jedná o fyzické či právnické osoby, které se na nás s důvěrou obrátí.

V zájmu poskytování komplexních právních služeb se věnujeme spolupráci s renomovanými notářskými a exekučními úřady i realitními kancelářemi. V případě potřeb a zájmu klienta tak rádi zprostředkujeme i služby spolupracujících subjektů.

Právní služby

Poskytujeme služby v širokém spektru právních odvětví.

Občanské právo

Sepisování a analýza smluv, zastupování ve sporech, sepisování listin a poradenská činnost v rámci dědického, rodinného, majetkového a exekučního práva, problematika právnických osob a podnikatelů.

Obchodní právo

Právo obchodních korporací, přeměny a likvidace obchodních společností, právo cenných papírů, odpovědností vztahy ve společnosti, služby právní prevence, spory i koncepční poradenství.

Správní právo

Řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, zastupování klientů v řízeních o přestupcích či správních deliktech, řízení související s veřejnými rejstříky, záležitosti živnostenských oprávnění, stavební a jiná správní řízení.

Pracovní právo

Sepisování a analýza pracovněprávní dokumentace, poradenství v oblasti pracovněprávrávních vztahů, zastupování v pracovněprávních sporech.

Insolvenční právo

Právní poradenství v oblasti dluhové problematiky, příprava insolvenčního návrhu, příprava přihlášek pohledávek věřitelů, zastupování dlužníků či věřitelů v insolvenčním řízení, podpora v celém průběhu insolvenčního řízení.

Trestní právo

Obhajoba v trestních řízeních, zastupování obětí trestných činů, sepisování trestních oznámení, poradenství a zastupování v přípravném řízení.

Advokátní kancelář

Náš tým

Mgr. Lukáš Jirsa

Mgr. Lukáš Jirsa

Advokát

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Poté, co vykonal koncipientskou praxi asložil odbornou zkoušku, působí jako advokát Praze a je členem České advokátní komory. V rámci svépraxe se specializuje zejména na exekuční, insolvenční a procesní právo, právo nemovitostí,obchodní, rodinné a trestní právo. Svoji bohatou praxi v oblasti exekučního a procesního právazúročil rovněž při publikační činnosti a několik jeho odborných textů bylo již uveřejněno vprávnických časopisech. Dosud se zúčastnil několika konferencí s mezinárodním přesahem v oblastiprocesního práva. Poskytuje profesionální právní služby v českém a anglickém jazyce.

Jakub Nedvěd

Jakub je studentem třetího ročníku Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Jakub hovoří aktivně anglicky a částečně francouzsky.

Odměna:

Odměnu za poskytované právní služby lze stanovit vícero způsoby, přičemž záleží na povaze či obsahové a časové náročnosti úkolu, jakož i na preferencích klienta. Nejčastějším způsobem stanovení ceny našich služeb je odměna hodinová. Rovněž je možné stanovit odměnu úkolovou, paušální nebo podílovou, případně zvolit kombinaci uvedených.

Dbáme na to, aby konečná výše odměny a způsobu jejího stanovení odpovídala co nejlépe hodnotě a složitosti věci a byl zachován rovněž ekonomický přínos pro klienta. V případě Vašeho zájmu Vám rádi nabídneme konkrétní cenové podmínky, jakmile se zevrubně seznámíme s Vaším právním problémem.

Vybraní partneři

Kontakt

Kontaktní údaje

MGR. LUKÁŠ JIRSA

Advokát

ID datové schránky: 6cvwpcv

IČ: 03747425

Číslo účtu: 107-9627850237/0100

ADRESA

Lublaňská 1731/19

12000 Praha 2

TELEFON

+420 731 147 306

Kontaktní formulář